Kontakt

Siedziba firmy:
ul. Św. Franciszka z Asyżu 24
93-485 Łódź

tel. (42) 684 00 95

fax (42) 684 00 97
biuro@chillievent.pl

Nowe biuro w Warszawie:
ul. Wiązana 7F/2
04-765 Warszawa,

tel.: 512 310 085

biuro_wawa@chillievent.pl